15.7.2016
CULT_AD(2016)578729
СТАНОВИЩЕ
на комисията по култура и образование
на вниманието на комисията по правни въпроси
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за осигуряване на трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание в рамките на вътрешния пазар
COM(2015)0627 - C8-0392/2015 - 2015/0284(COD)
Докладчик по становище (*): Сабине Ферхайен

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 813kWORD 943k
Правна информация - Политика за поверителност