15.7.2016
CULT_AD(2016)578729
ARVAMUS
Esitaja: kultuuri- ja hariduskomisjon
õiguskomisjonile
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus veebisisuteenuste piiriülese kaasaskantavuse tagamise kohta siseturul
(COM(2015)0627 - C8-0392/2015 - 2015/0284(COD))
Arvamuse koostaja (*): Sabine Verheyen

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 548kWORD 867k
Õigusteave - Privaatsuspoliitika