15.7.2016
CULT_AD(2016)578729
LAUSUNTO
kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalta
oikeudellisten asioiden valiokunnalle
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi verkkosisältöpalvelujen rajatylittävän siirrettävyyden varmistamisesta sisämarkkinoilla
(COM(2015)0627 - C8-0392/2015 - 2015/0284(COD))
Valmistelija (*): Sabine Verheyen

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 462kWORD 756k
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö