15.7.2016
CULT_AD(2016)578729
NUOMONĖ
Kultūros ir švietimo komiteto
pateikta Teisės reikalų komitetui
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl internetinių turinio paslaugų tarpvalstybinio perkeliamumo užtikrinimo vidaus rinkoje
(COM(2015)0627 - C8-0392/2015 - 2015/0284(COD))
Nuomonės referentė (*): Sabine Verheyen

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 772kWORD 940k
Teisinė informacija - Privatumo politika