15.7.2016
CULT_AD(2016)578729
ATZINUMS
Sniegusi Kultūras un izglītības komiteja
Juridiskajai komitejai
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par tiešsaistes satura pakalpojumu pārrobežu pārnesamības nodrošināšanu iekšējā tirgū
(COM(2015)0627 - C8-0392/2015 - 2015/0284(COD))
Atzinuma sagatavotāja (*): Sabine Verheyen

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 784kWORD 934k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika