15.7.2016
CULT_AD(2016)578729
YTTRANDE
från utskottet för kultur och utbildning
till utskottet för rättsliga frågor
över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om säkerställande av gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online på den inre marknaden
(COM(2015)0627 - C8-0392/2015 - 2015/0284(COD))
Föredragande av yttrande (*): Sabine Verheyen

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 547kWORD 866k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy