Udtalelse - CULT_AD(2018)620999Udtalelse
CULT_AD(2018)620999

UDTALELSE
fra Kultur- og Uddannelsesudvalget
til Regionaludviklingsudvalget
om fremme af vækst og samhørighed i EU's grænseområder
(2018/2054(INI))
Ordfører for udtalelse: Theodoros Zagorakis

25.6.2018

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: