Opinjoni - CULT_AD(2018)620999Opinjoni
CULT_AD(2018)620999

OPINJONI
tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni
għall-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali
dwar it-tisħiħ tat-tkabbir u tal-koeżjoni fir-reġjuni tal-fruntieri tal-UE
(2018/2054(INI))
Rapporteur għal opinjoni: Theodoros Zagorakis

25.6.2018

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: