Stanovisko - CULT_AD(2018)620999Stanovisko
CULT_AD(2018)620999

STANOVISKO
Výboru pre kultúru a vzdelávanie
pre Výbor pre regionálny rozvoj
k podpore rastu a súdržnosti v pohraničných regiónoch EÚ
(2018/2054(INI))
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Theodoros Zagorakis

25.6.2018

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: