MNENJE
Odbora za kulturo in izobraževanje
za Odbor za regionalni razvoj
o spodbujanju rasti in kohezije v obmejnih regijah EU
(2018/2054(INI))
Pripravljavec mnenja: Teodoros Zagorakis (Theodoros Zagorakis

25.6.2018

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: