Mišljenje - CULT_AD(2020)644884Mišljenje
CULT_AD(2020)644884

MIŠLJENJE
Odbora za kulturu i obrazovanje
upućeno Odboru za industriju, istraživanje i energetiku
o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom institutu za inovacije i tehnologiju (preinaka)
(COM(2019)0331 - C9-0042/2019 - 2019/0151(COD))
Izvjestitelj za mišljenje: Christian Ehler

9.6.2020

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima: