Vélemény - CULT_AD(2020)644884Vélemény
CULT_AD(2020)644884

VÉLEMÉNY
a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről
az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére
az Európai Innovációs és Technológiai Intézetről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás)
(COM(2019)0331 - C9-0042/2019 - 2019/0151(COD))
A vélemény előadója: Christian Ehler

9.6.2020

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: