Opinjoni - CULT_AD(2020)644884Opinjoni
CULT_AD(2020)644884

OPINJONI
tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni
għall-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (riformulazzjoni)
(COM(2019)0331 - C9-0042/2019 - 2019/0151(COD))
Rapporteur għal opinjoni: Christian Ehler

9.6.2020

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: