Advies - CULT_AD(2020)644884Advies
CULT_AD(2020)644884

ADVIES
van de Commissie cultuur en onderwijs
aan de Commissie industrie, onderzoek en energie
inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Instituut voor innovatie en technologie (herschikking)
(COM(2019)0331 - C9-0042/2019 - 2019/0151(COD))
Rapporteur voor advies: Christian Ehler

9.6.2020

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: