Nuomonė - CULT_AD(2020)648351Nuomonė
CULT_AD(2020)648351

  NUOMONĖ
  Kultūros ir švietimo komiteto
  pateikta Teisės reikalų komitetui
  dėl intelektinės nuosavybės teisių plėtojant dirbtinio intelekto technologijas
  (2020/2015(INI))
  Pranešėja: Sabine Verheyen

  3.9.2020

  Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: