Yttrande - CULT_AD(2020)648351Yttrande
CULT_AD(2020)648351

  YTTRANDE
  från utskottet för kultur och utbildning
  till utskottet för rättsliga frågor
  över immateriella rättigheter för utveckling av artificiell intelligens
  (2020/2015(INI))
  Föredragande: Sabine Verheyen

  3.9.2020

  Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: