Udtalelse - CULT_AD(2022)735503Udtalelse
CULT_AD(2022)735503

UDTALELSE
fra Kultur- og Uddannelsesudvalget
til Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
med forslag til Europa-Parlamentets forslag til ændringer af traktaterne
(2022/2051(INL))
Ordfører for udtalelse: Laurence Farreng

5.10.2022

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: