Opinjoni - CULT_AD(2022)735503Opinjoni
CULT_AD(2022)735503

OPINJONI
tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni
għall-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali
dwar il-proposti tal-Parlament Ewropew għall-emenda tat-Trattati
(2022/2051(INL))
Rapporteur għal opinjoni: Laurence Farreng

5.10.2022

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: