Advies - CULT_AD(2022)735503Advies
CULT_AD(2022)735503

ADVIES
van de Commissie cultuur en onderwijs
aan de Commissie constitutionele zaken
met suggesties voor voorstellen van het Europees Parlement voor de wijziging van de Verdragen
(2022/2051(INL))
Rapporteur voor advies: Laurence Farreng

5.10.2022

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: