Stanovisko - CULT_AD(2022)735503Stanovisko
CULT_AD(2022)735503

STANOVISKO
Výboru pre kultúru a vzdelávanie
pre Výbor pre ústavné veci
s návrhmi Európskeho parlamentu na zmenu zmlúv
(2022/2051(INL))
Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Laurence Farreng

5.10.2022

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: