MNENJE
Odbora za kulturo in izobraževanje
za Odbor za ustavne zadeve
s predlogi Evropskega parlamenta za spremembo Pogodb
(2022/2051(INL))
Pripravljavka mnenja: Laurence Farreng

5.10.2022

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: