PDF 385kWORD 289k

 

Odbor za kulturo in izobraževanje

 

CULT(2017)0621_1

OSNUTEK DNEVNEGA REDA

Seja

v sredo, 21. junija 2017, od 9.00 do 11.00 in od 11.00 do 12.30  (sestanek koordinatorjev)  in od 16.00 do 18.30

v četrtek, 22. junija 2017, od 9.00 do 10.30

Bruselj

Sejna soba: Altiero Spinelli (3G-3)

21. junij 2017 od 9.00 do 11.00

1.              Sprejetje dnevnega reda

2.              Sprejetje zapisnikov s sej:

·           25. april 2017              PV – PE603.042v01-00

3.              Sporočila predsednice

*** Elektronsko glasovanje ***

4.              Nadaljnje akademsko izobraževanje in izobraževanje na daljavo kot del evropske strategije za vseživljenjsko učenje

CULT/8/06843

              2016/2142(INI)             

 

Poročevalec:

Milan Zver (PPE)

PR – PE601.250v01-00
AM – PE604.632v01-00

Pristojni odbor:

CULT

 

 

Mnenje:

EMPL  –

Sklep: brez mnenja

 

 

FEMM  –

Vilija Blinkevičiūtė (S&D)

AD – PE602.944v01-00

 

·           Sprejetje osnutka poročila

5.              Pravila glede uveljavljanja avtorske in sorodnih pravic, ki se uporabljajo za določene spletne prenose radiodifuzijskih hiš in retransmisije televizijskih ter radijskih programov

CULT/8/07956

***I              2016/0284(COD)              COM(2016)0594 – C8-0384/2016

 

Pripravljavka mnenja:

Petra Kammerevert (S&D)

PA – PE595.592v01-00
AM – PE599.845v01-00

Pristojni odbor:

JURI*  –

Tiemo Wölken (S&D)

PR – PE604.674v01-00

 

·           Sprejetje osnutka mnenja

6.              Avtorske pravice na enotnem digitalnem trgu

CULT/8/07951

***I              2016/0280(COD)              COM(2016)0593 – C8-0383/2016

 

Pripravljavec mnenja:

Marc Joulaud (PPE)

PA – PE595.591v01-00
AM – PE599.843v01-00
AM – PE601.164v02-00

Pristojni odbor:

JURI*  –

Therese Comodini Cachia (PPE)

PR – PE601.094v01-00
AM – PE604.545v01-00
AM – PE604.544v01-00
AM – PE603.010v01-00
AM – PE604.543v01-00
AM – PE603.009v01-00

 

·           Sprejetje osnutka mnenja

7.              Nadzor porabe ter spremljanje stroškovne učinkovitosti v sistemih jamstva EU za mlade

CULT/8/08000

              2016/2242(INI)             

 

Pripravljavka mnenja:

Therese Comodini Cachia (PPE)

PA – PE603.034v01-00
AM – PE604.690v01-00

Pristojni odbor:

CONT  –

Derek Vaughan (S&D)

PR – PE603.072v01-00

 

·           Sprejetje osnutka mnenja

*** Konec elektronskega glasovanja ***

8.              Izmenjava mnenj s strokovnjaki, imenovanimi v žirijo za izbor evropske prestolnice kulture

* * *

21. junij 2017 od 11.00 do 12.30  (brez navzočnosti javnosti)

9.              Sestanek koordinatorjev

21. junij 2017 od 16.00 do 18.30

10.              Javna predstavitev o brexitu: posledice na kulturno in izobraževalno politiko

22. junij 2017 od 9.00 do 10.30

11.              Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2018 - vsi oddelki

CULT/8/09495

              2017/2044(BUD)             

 

Pripravljavec mnenja:

Morten Løkkegaard (ALDE)

PA – PE606.013v01-00

Pristojni odbor:

BUDG  –

Siegfried Mureșan (PPE)
Richard Ashworth (ECR)

 

 

– Predstavitev pristopa pripravljavca mnenja k proračunskim dopolnitvam

12.              Izvajanje evropske strategije o invalidnosti

CULT/8/09979

 

Poročevalka:

Julie Ward (S&D)

PA – PE604.815v01-00

 

·           Obravnava osnutka mnenja

13.              Razno

14.              Naslednja seja / Naslednje seje

·           29. junij 2017, od 9.00 do 12.30 (Bruselj)

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov