PDF 175kWORD 290k

 

Výbor pro kulturu a vzdělávání

 

CULT(2017)1122_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Středa 22. listopadu 2017, 9:00–11:30 a 11:30–12:30  (schůze koordinátorů)  a 15:00–18:15 a 18:15–18:30

Čtvrtek 23. listopadu 2017, 9:00–12:30

Brusel

Místnost: Altiero Spinelli (1G-3)

22. listopadu 2017, 9:00–11:30

1.              Přijetí pořadu jednání

2.              Schválení zápisů ze schůzí:

·           10. října 2017              PV – PE612.096v01-00

·           19. října 2017              PV – PE612.213v01-00

3.              Sdělení předsedkyně

*** Elektronické hlasování ***

4.              Zavedení programu Kreativní Evropa (2014–2020)

CULT/8/10558

***I              2017/0163(COD)              COM(2017)0385 – C8-0236/2017

 

Zpravodajka:

Silvia Costa (S&D)

 

Příslušný výbor:

CULT

 

 

Stanoviska:

BUDG  –

rozhodnutí: bez stanoviska

 

 

·           přijetí návrhu zprávy

·           hlasování o rozhodnutí o zahájení interinstitucionálních jednání

5.              Provádění Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí v členských státech

CULT/8/09432

              2017/2039(INI)             

 

Zpravodaj:

Momchil Nekov (S&D)

PA – PE610.824v01-00
AM – PE612.387v01-00

Příslušný výbor:

EMPL  –

Romana Tomc (PPE)

PR – PE606.092v01-00
AM – PE610.728v01-00

 

·           přijetí návrhu stanoviska

*** Konec elektronického hlasování ***

6.              Evropský sbor solidarity

CULT/8/10032

***I              2017/0102(COD)              COM(2017)0262 – C8-0162/2017

 

Zpravodajka:

Helga Trüpel (Verts/ALE)

PR – PE610.547v01-00
AM – PE613.297v01-00
AM – PE613.296v01-00

Příslušný výbor:

CULT*

 

 

Stanoviska:

BUDG  –

Tiemo Wölken (S&D)

PA – PE610.649v01-00

 

EMPL*  –

Brando Benifei (S&D)

PA – PE612.191v01-00

 

ENVI*  –

Eleonora Forenza (GUE/NGL)

PA – PE608.053v01-00
AM – PE610.662v01-00

 

REGI  –

Krzysztof Hetman (PPE)

PA – PE608.135v01-00
AM – PE610.669v01-00

 

AGRI  –

Czesław Adam Siekierski (PPE)

AM – PE612.084v01-00

 

LIBE  –

rozhodnutí: bez stanoviska

 

 

·           projednání pozměňovacích návrhů

7.               Představení vítězů soutěže o Cenu Karla Velikého pro mladé Evropany

8.              Svoboda a pluralita sdělovacích prostředků v Evropské unii

CULT/8/11140

              2017/2209(INI)             

 

Zpravodaj:

Curzio Maltese (GUE/NGL)

PA – PE612.242v01-00

Příslušný výbor:

LIBE*  –

Barbara Spinelli (GUE/NGL)

 

 

·           projednání návrhu stanoviska

22. listopadu 2017, 11:30–12:30  (neveřejná)

9.              Schůze koordinátorů

22. listopadu 2017, 15:00–18:15

10.              Veřejné slyšení na téma „Vědecká a akademická kultura v boji proti radikalismu a lživým zprávám“

11.              Zpráva o provádění strategie EU pro mládež – výměna názorů

22. listopadu 2017, 18:15–18:30  (neveřejná)

12.              Zpětná vazba z třístranných jednání o Europassu

23. listopadu 2017, 9:00–12:30

13.              Strukturovaný dialog s komisařem Navracsicsem

14.              Výměna názorů o spolupráci EU-Afrika v oblasti vzdělávání, kultury a politického zapojení mládeže

15.              Různé

16.              Příští schůze

·           4. prosince 2017, 15:00–18:30 (Brusel)

Právní upozornění - Ochrana soukromí