PDF 172kWORD 289k

 

Kultur- og Uddannelsesudvalget

 

CULT(2017)1122_1

FORSLAG TIL DAGSORDEN

Møde

Onsdag den 22. november 2017 kl. 9.00-11.30 og 11.30-12.30  (koordinatormøde)  og 15.00-18.15 og 18.15-18.30

Torsdag den 23. november 2017 kl. 9.00-12.30

Bruxelles

Mødelokale: Altiero Spinelli (1G-3)

Den 22. november 2017 kl. 9.00-11.30

1.              Vedtagelse af dagsorden

2.              Godkendelse af protokollerne fra møderne

·           10. oktober 2017              PV – PE612.096v01-00

·           19. oktober 2017              PV – PE612.213v01-00

3.              Meddelelser fra formanden

*** Elektronisk afstemning ***

4.              Oprettelse af programmet Et Kreativt Europa (2014-2020)

CULT/8/10558

***I              2017/0163(COD)              COM(2017)0385 – C8-0236/2017

 

Ordfører:

Silvia Costa (S&D)

 

Kor.udv.:

CULT

 

 

Udtalelser:

BUDG  –

Afgørelse: ingen udtalelse

 

 

·           Vedtagelse af udkast til betænkning

·           Afstemning om afgørelsen om at indlede interinstitutionelle forhandlinger

5.              Gennemførelse af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet i medlemsstaterne

CULT/8/09432

              2017/2039(INI)             

 

Ordfører for udtalelse:

Momchil Nekov (S&D)

PA – PE610.824v01-00
AM – PE612.387v01-00

Kor.udv.:

EMPL  –

Romana Tomc (PPE)

PR – PE606.092v01-00
AM – PE610.728v01-00

 

·           Vedtagelse af udkast til udtalelse

*** Elektronisk afstemning afsluttet ***

6.              Europæiske solidaritetskorps

CULT/8/10032

***I              2017/0102(COD)              COM(2017)0262 – C8-0162/2017

 

Ordfører:

Helga Trüpel (Verts/ALE)

PR – PE610.547v01-00
AM – PE613.297v01-00
AM – PE613.296v01-00

Kor.udv.:

CULT*

 

 

Udtalelser:

BUDG  –

Tiemo Wölken (S&D)

PA – PE610.649v01-00

 

EMPL*  –

Brando Benifei (S&D)

PA – PE612.191v01-00

 

ENVI*  –

Eleonora Forenza (GUE/NGL)

PA – PE608.053v01-00
AM – PE610.662v01-00

 

REGI  –

Krzysztof Hetman (PPE)

PA – PE608.135v01-00
AM – PE610.669v01-00

 

AGRI  –

Czesław Adam Siekierski (PPE)

AM – PE612.084v01-00

 

LIBE  –

Afgørelse: ingen udtalelse

 

 

·           Behandling af ændringsforslag

7.              Præsentation af vinderne af Den Europæiske Karlspris for Unge

8.              Mediepluralisme og mediefrihed i Den Europæiske Union

CULT/8/11140

              2017/2209(INI)             

 

Ordfører for udtalelse:

Curzio Maltese (GUE/NGL)

PA – PE612.242v01-00

Kor.udv.:

LIBE*  –

Barbara Spinelli (GUE/NGL)

 

 

·           Behandling af udkast til udtalelse

Den 22. november 2017 kl. 11.30-12.30  (for lukkede døre)

9.              Koordinatormøde

Den 22. november 2017 kl. 15.00-18.15

10.              Offentlige høring om videnskabelig og akademisk kultur til bekæmpelse af radikalisering og falske nyheder

11.              Rapport om gennemførelsen af EU-ungdomsstrategien - udveksling af synspunkter

Den 22. november 2017 kl. 18.15-18.30  (for lukkede døre)

12.              Tilbagemelding om trepartsforhandlingerne om Europass

Den 23. november 2017 kl. 9.00-12.30

13.              Struktureret dialog med kommissionsmedlem Navracsics

14.              Udveksling af synspunkter om samarbejdet mellem EU og Afrika på området uddannelse, kultur og politisk deltagelse blandt unge

15.              Diverse sager

16.              Næste møder

·           den 4. december 2017 kl. 15.00-18.30 (Bruxelles)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik