PDF 165kWORD 289k

 

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta

 

CULT(2017)1122_1

ESITYSLISTALUONNOS

Kokous

Keskiviikko 22. marraskuuta 2017 klo 9.00–11.30 ja 11.30–12.30  (koordinaattoreiden kokous)  ja 15.00–18.15 ja 18.15–18.30

Torstai 23. marraskuuta 2017 klo 9.00–12.30

Bryssel

Kokoushuone: Altiero Spinelli (1G-3)

22. marraskuuta 2017 klo 9.00–11.30

1.              Esityslistan hyväksyminen

2.              Kokouspöytäkirjojen hyväksyminen

·           10. lokakuuta 2017              PV – PE612.096v01-00

·           19. lokakuuta 2017              PV – PE612.213v01-00

3.              Puheenjohtajan ilmoitukset

*** Koneäänestys ***

4.              Luova Eurooppa -ohjelman (2014–2020) perustaminen

CULT/8/10558

***I              2017/0163(COD)              COM(2017)0385 – C8-0236/2017

 

Esittelijä:

Silvia Costa (S&D)

 

Vastaava:

CULT

 

 

Lausunto:

BUDG  –

Päätös: ei lausuntoa

 

 

·           Mietintöluonnoksen hyväksyminen

·           Äänestys toimielinten välisten neuvottelujen aloittamista koskevasta päätöksestä

5.              Nuorisotyöllisyysaloitteen täytäntöönpano jäsenvaltioissa

CULT/8/09432

              2017/2039(INI)             

 

Valmistelija:

Momchil Nekov (S&D)

PA – PE610.824v01-00
AM – PE612.387v01-00

Vastaava:

EMPL  –

Romana Tomc (PPE)

PR – PE606.092v01-00
AM – PE610.728v01-00

 

·           Lausuntoluonnoksen hyväksyminen

*** Koneäänestys päättyy ***

6.              Euroopan solidaarisuusjoukot

CULT/8/10032

***I              2017/0102(COD)              COM(2017)0262 – C8-0162/2017

 

Esittelijä:

Helga Trüpel (Verts/ALE)

PR – PE610.547v01-00
AM – PE613.297v01-00
AM – PE613.296v01-00

Vastaava:

CULT*

 

 

Lausunto:

BUDG  –

Tiemo Wölken (S&D)

PA – PE610.649v01-00

 

EMPL*  –

Brando Benifei (S&D)

PA – PE612.191v01-00

 

ENVI*  –

Eleonora Forenza (GUE/NGL)

PA – PE608.053v01-00
AM – PE610.662v01-00

 

REGI  –

Krzysztof Hetman (PPE)

PA – PE608.135v01-00
AM – PE610.669v01-00

 

AGRI  –

Czesław Adam Siekierski (PPE)

AM – PE612.084v01-00

 

LIBE  –

Päätös: ei lausuntoa

 

 

·           Tarkistusten käsittely

7.              Kaarle Suuri -nuorisopalkinnon voittajien esittely

8.              Tiedotusvälineiden moniarvoisuus ja vapaus Euroopan unionissa

CULT/8/11140

              2017/2209(INI)             

 

Valmistelija:

Curzio Maltese (GUE/NGL)

PA – PE612.242v01-00

Vastaava:

LIBE*  –

Barbara Spinelli (GUE/NGL)

 

 

·           Lausuntoluonnoksen käsittely

22. marraskuuta 2017 klo 11.30–12.30  (suljetuin ovin)

9.              Koordinaattoreiden kokous

22. marraskuuta 2017 klo 15.00–18.15

10.               Julkinen kuulemistilaisuus aiheesta ”Tieteellinen ja akateeminen kulttuuri radikalismia ja valeuutisia vastaan”

11.              EU:n nuorisostrategian täytäntöönpanokertomus – keskustelu

22. marraskuuta 2017 klo 18.15–18.30  (suljetuin ovin)

12.              Palaute Europassista käydyistä kolmikantaneuvotteluista

23. marraskuuta 2017 klo 9.00–12.30

13.              Jäsennelty vuoropuhelu komission jäsenen Navracsicsin kanssa

14.              Keskustelu EU:n ja Afrikan yhteistyöstä koulutuksen, kulttuurin ja nuorten poliittisen osallistumisen alalla

15.              Muut asiat

16.              Seuraavat kokoukset

·           4. joulukuuta 2017 klo 15.00–18.30 (Bryssel)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö