PDF 172kWORD 1016k

 

Odbor za kulturu i obrazovanje

 

CULT(2017)1122_1

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA

Sjednica

srijeda 22. studenoga 2017., 9:00 – 11:30 i 11:30 – 12:30 (sastanak koordinatora) i 15:00 – 18:15 i 18:15 – 18:30

četvrtak 23. studenoga 2017., 9:00 – 12:30

Bruxelles

Dvorana: Altiero Spinelli (1G-3)

22. studenoga 2017., 9:00 – 11:30

1.              Usvajanje dnevnog reda

2.              Odobrenje zapisnika sa sjednica od:

·           10. listopada 2017.              PV – PE612.096v01-00

·           19. listopada 2017.              PV – PE612.213v01-00

3.              Priopćenja predsjednice

*** Elektroničko glasovanje ***

4.              Uspostava programa Kreativna Europa (2014. – 2020.)

CULT/8/10558

***I              2017/0163(COD)              COM(2017)0385 – C8-0236/2017

 

Izvjestiteljica:

Silvia Costa (S&D)

 

Nadležni odbor:

CULT

 

 

Mišljenja:

BUDG –

Odluka: nema mišljenja

 

 

·           Usvajanje nacrta izvješća

·           Glasovanje o odluci o pokretanju međuinstitucijskih pregovora

5.              Provedba Inicijative za zapošljavanje mladih u državama članicama

CULT/8/09432

              2017/2039(INI)             

 

Izvjestitelj za mišljenje:

Momchil Nekov (S&D)

PA – PE610.824v01-00
AM – PE612.387v01-00

Nadležni odbor:

EMPL –

Romana Tomc (PPE)

PR – PE606.092v01-00
AM – PE610.728v01-00

 

·           Usvajanje nacrta mišljenja

*** Kraj elektroničkog glasovanja ***

6.              Europske snage solidarnosti

CULT/8/10032

***I              2017/0102(COD)              COM(2017)0262 – C8-0162/2017

 

Izvjestiteljica:

Helga Trüpel (Verts/ALE)

PR – PE610.547v01-00
AM – PE613.297v01-00
AM – PE613.296v01-00

Nadležni odbor:

CULT*

 

 

Mišljenja:

BUDG –

Tiemo Wölken (S&D)

PA – PE610.649v01-00

 

EMPL* –

Brando Benifei (S&D)

PA – PE612.191v01-00

 

ENVI* –

Eleonora Forenza (GUE/NGL)

PA – PE608.053v01-00
AM – PE610.662v01-00

 

REGI –

Krzysztof Hetman (PPE)

PA – PE608.135v01-00
AM – PE610.669v01-00

 

AGRI –

Czesław Adam Siekierski (PPE)

AM – PE612.084v01-00

 

LIBE –

Odluka: nema mišljenja

 

 

·           Razmatranje amandmana

7.              Predstavljanje dobitnika Nagrade za mlade „Karlo Veliki”

8.              Medijski pluralizam i sloboda medija u Europskoj uniji

CULT/8/11140

              2017/2209(INI)             

 

Izvjestitelj za mišljenje:

Curzio Maltese (GUE/NGL)

PA – PE612.242v01-00

Nadležni odbor:

LIBE* –

Barbara Spinelli (GUE/NGL)

 

 

·           Razmatranje nacrta mišljenja

22. studenoga 2017., 11:30 – 12:30 (zatvoreno za javnost)

9.              Sastanak koordinatora

22. studenoga 2017., 15:00 – 18:15

10.              Javno saslušanje o znanstvenoj i akademskoj kulturi za borbu protiv radikalizma i lažnih vijesti

11.              Izvješće o provedbi Strategije EU-a za mlade – razmjena gledišta

22. studenoga 2017., 18:15 – 18:30 (zatvoreno za javnost)

12.              Povratne informacije o trijalogu o Europassu

23. studenoga 2017., 9:00 – 12:30

13.              Strukturirani dijalog s povjerenikom Navracsicsom

14.              Razmjena gledišta o suradnji EU-a i Afrike u području obrazovanja, kulture i političkog sudjelovanja mladih

15.              Razno

16.              Sljedeće sjednice

·           4. prosinca 2017., 15:00 – 18:30 (Bruxelles)

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti