PDF 172kWORD 290k

 

Kulturális és Oktatási Bizottság

 

CULT(2017)1122_1

NAPIRENDTERVEZET

Ülés

2017. november 22., szerda, 9.00–11.30 és 11.30–12.30  (Koordinátorok ülése)  és 15.00–18.15 és 18.15–18.30

2017. november 23., csütörtök, 9.00–12.30

Brüsszel

Terem: Altiero Spinelli (1G-3)

2017. november 22., 9.00–11.30

1.              A napirend elfogadása

2.              A következő ülés(ek) jegyzőkönyvének elfogadása:

·           2017. október 10.              PV – PE612.096v01-00

·           2017. október 19.              PV – PE612.213v01-00

3.              Az elnök közleményei

*** Elektronikus szavazás ***

4.              A Kreatív Európa program (2014–2020) létrehozása

CULT/8/10558

***I              2017/0163(COD)              COM(2017)0385 – C8-0236/2017

 

Előadó:

Silvia Costa (S&D)

 

Illetékes:

CULT

 

 

Vélemény:

BUDG  –

Határozat: nincs vélemény

 

 

·           Jelentéstervezet elfogadása

·           Szavazás intézményközi tárgyalások megindításáról szóló határozatról

5.              Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés végrehajtása a tagállamokban

CULT/8/09432

              2017/2039(INI)             

 

A vélemény előadója:

Momchil Nekov (S&D)

PA – PE610.824v01-00
AM – PE612.387v01-00

Illetékes:

EMPL  –

Romana Tomc (PPE)

PR – PE606.092v01-00
AM – PE610.728v01-00

 

·           Véleménytervezet elfogadása

*** Elektronikus szavazás vége ***

6.              Európai Szolidaritási Testület

CULT/8/10032

***I              2017/0102(COD)              COM(2017)0262 – C8-0162/2017

 

Előadó:

Helga Trüpel (Verts/ALE)

PR – PE610.547v01-00
AM – PE613.297v01-00
AM – PE613.296v01-00

Illetékes:

CULT*

 

 

Vélemény:

BUDG  –

Tiemo Wölken (S&D)

PA – PE610.649v01-00

 

EMPL*  –

Brando Benifei (S&D)

PA – PE612.191v01-00

 

ENVI*  –

Eleonora Forenza (GUE/NGL)

PA – PE608.053v01-00
AM – PE610.662v01-00

 

REGI  –

Krzysztof Hetman (PPE)

PA – PE608.135v01-00
AM – PE610.669v01-00

 

AGRI  –

Czesław Adam Siekierski (PPE)

AM – PE612.084v01-00

 

LIBE  –

Határozat: nincs vélemény

 

 

·           A módosítások megvitatása

7.              Az ifjúsági Nagy Károly-díj nyerteseinek bemutatása

8.              A tömegtájékoztatás szabadsága és sokszínűsége az Európai Unióban

CULT/8/11140

              2017/2209(INI)             

 

A vélemény előadója:

Curzio Maltese (GUE/NGL)

PA – PE612.242v01-00

Illetékes:

LIBE*  –

Barbara Spinelli (GUE/NGL)

 

 

·           Véleménytervezet megvitatása

2017. november 22., 11.30–12.30  (zárt ülés)

9.              Koordinátorok ülése

2017. november 22., 15.00–18.15

10.              Nyilvános meghallgatás „Tudományos és akadémiai kultúra a radikalizmus és az álhírek elleni küzdelemben” címmel

11.              Az európai ifjúsági stratégia végrehajtásáról szóló jelentés – eszmecsere

2017. november 22., 18.15–18.30  (zárt ülés)

12.              Visszajelzés az Europassról szóló háromoldalú egyeztetésekről

2017. november 23., 9.00–12.30

13.              Navracsics biztossal folytatott strukturált párbeszéd

14.              Eszmecsere az oktatás, a kultúra és a fiatalok politikai részvétele terén folytatott EU-Afrika együttműködésről

15.              Egyéb kérdések

16.              Következő ülés(ek)

·           2017. december 4., 15.00–18.30 (Brüsszel)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat