PDF 177kWORD 289k

 

Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni

 

CULT(2017)1122_1

ABBOZZ TA' AĠENDA

Laqgħa

L-Erbgħa 22 ta' Novembru 2017, 9.00 – 11.30 u 11.30 – 12.30  (laqgħa tal-koordinaturi)  u 15.00 – 18.15 u 18.15 – 18.30

Il-Ħamis 23 ta' Novembru 2017, 9.00 – 12.30

Brussell

Sala: Altiero Spinelli (1G-3)

It-22 ta' Novembru 2017, 9.00 – 11.30

1.              Adozzjoni tal-aġenda

2.              Approvazzjoni tal-minuti tal-laqgħat

·           l-10 ta' Ottubru 2017              PV – PE612.096v01-00

·           id-19 ta' Ottubru 2017              PV – PE612.213v01-00

3.              Avviżi tal-president

*** Ħin għall-votazzjoni elettronika ***

4.              L-istabbiliment tal-Programm Ewropa Kreattiva (2014 sa 2020)

CULT/8/10558

***I              2017/0163(COD)              COM(2017)0385 – C8-0236/2017

 

Rapporteur:

Silvia Costa (S&D)

 

Responsabbli:

CULT

 

 

Opinjonijiet:

BUDG  –

Deċiżjoni: l-ebda opinjoni

 

 

·           Adozzjoni tal-abbozz ta' rapport

·           Votazzjoni dwar id-deċiżjoni li jinbdew negozjati interistituzzjonali

5.              L-implimentazzjoni tal-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ fl-Istati Membri

CULT/8/09432

              2017/2039(INI)             

 

Rapporteur għal opinjoni:

Momchil Nekov (S&D)

PA – PE610.824v01-00
AM – PE612.387v01-00

Responsabbli:

EMPL  –

Romana Tomc (PPE)

PR – PE606.092v01-00
AM – PE610.728v01-00

 

·           Adozzjoni tal-abbozz ta' opinjoni

*** Għeluq tal-votazzjoni elettronika ***

6.              Korp Ewropew ta' Solidarjetà

CULT/8/10032

***I              2017/0102(COD)              COM(2017)0262 – C8-0162/2017

 

Rapporteur:

Helga Trüpel (Verts/ALE)

PR – PE610.547v01-00
AM – PE613.297v01-00
AM – PE613.296v01-00

Responsabbli:

CULT*

 

 

Opinjonijiet:

BUDG  –

Tiemo Wölken (S&D)

PA – PE610.649v01-00

 

EMPL*  –

Brando Benifei (S&D)

PA – PE612.191v01-00

 

ENVI*  –

Eleonora Forenza (GUE/NGL)

PA – PE608.053v01-00
AM – PE610.662v01-00

 

REGI  –

Krzysztof Hetman (PPE)

PA – PE608.135v01-00
AM – PE610.669v01-00

 

AGRI  –

Czesław Adam Siekierski (PPE)

AM – PE612.084v01-00

 

LIBE  –

Deċiżjoni: l-ebda opinjoni

 

 

·           Eżami tal-emendi

7.              Preżentazzjoni tar-rebbieħa tal-Premju Karlu Manju għaż-Żgħażagħ

8.              Il-pluraliżmu tal-midja u l-libertà tal-midja fl-Unjoni Ewropea

CULT/8/11140

              2017/2209(INI)             

 

Rapporteur għal opinjoni:

Curzio Maltese (GUE/NGL)

PA – PE612.242v01-00

Responsabbli:

LIBE*  –

Barbara Spinelli (GUE/NGL)

 

 

·           Eżami tal-abbozz ta' opinjoni

It-22 ta' Novembru 2017, 11.30 – 12.30  (bil-magħluq)

9.              Laqgħa tal-koordinaturi

It-22 ta' Novembru 2017, 15.00 – 18.15

10.              Smigħ pubbliku dwar "Il-Kultura Xjentifika u Akkademika biex jiġu miġġielda r-Radikaliżmu u l-Aħbarijiet Foloz"

11.              Rapport ta' implimentazjzoni dwar l-Istrateġija tal-UE għaż-Żgħażagħ - skambju ta' fehmiet

It-22 ta' Novembru 2017, 18.15 – 18.30  (bil-magħluq)

12.              Rappurtar rigward it-trilogu dwar il-Europass

It-23 ta' Novembru 2017, 9.00 – 12.30

13.              Djalogu strutturat mal-Kummisarju Navracsics

14.              Skambju ta' fehmiet dwar il-kooperazzjoni fil-qasam tal-edukazzjoni, il-kultura u l-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ fil-politika

15.              Kwistjonijiet varji

16.              Laqgħat li jmiss

·           l-4 ta' Diċembru 2017, 15.00 – 18.30 (Brussell)

Avviż legali - Politika tal-privatezza