PDF 170kWORD 289k

 

Commissie cultuur en onderwijs

 

CULT(2017)1122_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Woensdag 22 november 2017, 9.00 - 11.30 uur en 11.30 - 12.30 uur  (coördinatorenvergadering)  en 15.00 - 18.15 uur en 18.15 - 18.30 uur

Donderdag 23 november 2017, 9.00 - 12.30 uur

Brussel

Zaal: Altiero Spinelli (1G-3)

22 november 2017, 9.00 - 11.30 uur

1.              Aanneming van de agenda

2.              Goedkeuring van notulen van vergaderingen

·           10 oktober 2017              PV – PE612.096v01-00

·           19 oktober 2017              PV – PE612.213v01-00

3.              Mededelingen van de voorzitter

*** Elektronische stemming ***

4.              Vaststelling van het programma Creatief Europa (2014-2020)

CULT/8/10558

***I              2017/0163(COD)              COM(2017)0385 – C8-0236/2017

 

Rapporteur:

Silvia Costa (S&D)

 

Bevoegd:

CULT

 

 

Adviezen:

BUDG  –

Besluit: geen advies

 

 

·           Goedkeuring ontwerpverslag

·           Stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen

5.              De uitvoering van het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief in de lidstaten

CULT/8/09432

              2017/2039(INI)             

 

Rapporteur voor advies:

Momchil Nekov (S&D)

PA – PE610.824v01-00
AM – PE612.387v01-00

Bevoegd:

EMPL  –

Romana Tomc (PPE)

PR – PE606.092v01-00
AM – PE610.728v01-00

 

·           Goedkeuring ontwerpadvies

*** Einde elektronische stemming ***

6.              Europees Solidariteitskorps

CULT/8/10032

***I              2017/0102(COD)              COM(2017)0262 – C8-0162/2017

 

Rapporteur:

Helga Trüpel (Verts/ALE)

PR – PE610.547v01-00
AM – PE613.297v01-00
AM – PE613.296v01-00

Bevoegd:

CULT*

 

 

Adviezen:

BUDG  –

Tiemo Wölken (S&D)

PA – PE610.649v01-00

 

EMPL*  –

Brando Benifei (S&D)

PA – PE612.191v01-00

 

ENVI*  –

Eleonora Forenza (GUE/NGL)

PA – PE608.053v01-00
AM – PE610.662v01-00

 

REGI  –

Krzysztof Hetman (PPE)

PA – PE608.135v01-00
AM – PE610.669v01-00

 

AGRI  –

Czesław Adam Siekierski (PPE)

AM – PE612.084v01-00

 

LIBE  –

Besluit: geen advies

 

 

·           Behandeling amendementen

7.              Presentatie van de winnaars van de Karel de Grote-jongerenprijs

8.              Pluralisme van de media en mediavrijheid van de Europese Unie

CULT/8/11140

              2017/2209(INI)             

 

Rapporteur voor advies:

Curzio Maltese (GUE/NGL)

PA – PE612.242v01-00

Bevoegd:

LIBE*  –

Barbara Spinelli (GUE/NGL)

 

 

·           Behandeling ontwerpadvies

22 november 2017, 11.30 - 12.30 uur  (met gesloten deuren)

9.              Coördinatorenvergadering

22 november 2017, 15.00 - 18.15 uur

10.              Openbare hoorzitting over de "Wetenschappelijke en academische cultuur om radicalisme en nepnieuws tegen te gaan"

11.              Uitvoeringsverslag over de EU-jongerenstrategie - gedachtewisseling

22 november 2017, 18.15 - 18.30 uur  (met gesloten deuren)

12.              Feedback op de trialoog over Europass

23 november 2017, 9.00 - 12.30 uur

13.              Gestructureerde dialoog met commissaris Navracsics

14.              Gedachtewisseling over samenwerking tussen de EU en Afrika op het gebied van onderwijs, cultuur en deelname van de jeugd aan de politiek

15.              Rondvraag

16.              Volgende vergaderingen

·           4 december 2017, 15.00 - 18.30 uur (Brussel)

Juridische mededeling - Privacybeleid