PDF 168kWORD 1023k

 

Odbor za kulturo in izobraževanje

 

CULT(2017)1122_1

OSNUTEK DNEVNEGA REDA

Seja

v sredo, 22. novembra 2017, od 9.00 do 11.30 in od 11.30 do 12.30 (sestanek koordinatorjev) in od 15.00 do 18.15 in od 18.15 do 18.30

v četrtek, 23. novembra 2017, od 9.00 do 12.30

Bruselj

Sejna soba: Altiera Spinellija (1G-3)

22. november 2017 od 9.00 do 11.30

1.              Sprejetje dnevnega reda

2.              Sprejetje zapisnikov s sej:

·           10. oktober 2017              PV – PE612.096v01-00

·           19. oktober 2017              PV – PE612.213v01-00

3.              Sporočila predsednice

*** Elektronsko glasovanje ***

4.              Uvedba programa Ustvarjalna Evropa (2014–2020)

CULT/8/10558

***I              2017/0163(COD)              COM(2017)0385 – C8-0236/2017

Poročevalka:

Silvia Costa (S&D)

 

Pristojni odbor:

CULT

 

 

Mnenje:

BUDG –

Sklep: brez mnenja

 

·           Sprejetje osnutka poročila

·           Glasovanje o odločitvi o začetku medinstitucionalnih pogajanj

5.              Izvajanje pobude za zaposlovanje mladih v državah članicah

CULT/8/09432

              2017/2039(INI)             

Pripravljavec mnenja:

Momchil Nekov (S&D)

PA – PE610.824v01-00
AM – PE612.387v01-00

Pristojni odbor:

EMPL –

Romana Tomc (PPE)

PR – PE606.092v01-00
AM – PE610.728v01-00

·           Sprejetje osnutka mnenja

*** Konec elektronskega glasovanja ***

6.              Evropska solidarnostna enota

CULT/8/10032

***I              2017/0102(COD)              COM(2017)0262 – C8-0162/2017

Poročevalka:

Helga Trüpel (Verts/ALE)

PR – PE610.547v01-00
AM – PE613.297v01-00
AM – PE613.296v01-00

Pristojni odbor:

CULT*

 

 

Mnenje:

BUDG –

Tiemo Wölken (S&D)

PA – PE610.649v01-00

 

EMPL* –

Brando Benifei (S&D)

PA – PE612.191v01-00

 

ENVI* –

Eleonora Forenza (GUE/NGL)

PA – PE608.053v01-00
AM – PE610.662v01-00

 

REGI –

Krzysztof Hetman (PPE)

PA – PE608.135v01-00
AM – PE610.669v01-00

 

AGRI –

Czesław Adam Siekierski (PPE)

AM – PE612.084v01-00

 

LIBE –

Sklep: brez mnenja

 

·           Obravnava predlogov sprememb

7.              Predstavitev dobitnikov evropske mladinske nagrade Karla Velikega

8.              Pluralnost in svoboda medijev v Evropski uniji

CULT/8/11140

              2017/2209(INI)             

Pripravljavec mnenja:

Curzio Maltese (GUE/NGL)

PA – PE612.242v01-00

Pristojni odbor:

LIBE* –

Barbara Spinelli (GUE/NGL)

 

·           Obravnava osnutka mnenja

22. november 2017 od 11.30 do 12.30 (brez navzočnosti javnosti)

9.              Sestanek koordinatorjev

22. november 2017 od 15.00 do 18.15

10.              Javna predstavitev o znanstveni in akademski kulturi za boj proti radikalizmu in lažnim novicam

11.              Poročilo o izvajanju strategije EU za mlade – izmenjava mnenj

22. november 2017 od 18.15 do 18.30 (brez navzočnosti javnosti)

12.              Povratne informacije o trialogu o Europassu

23. november 2017 od 9.00 do 12.30

13.              Strukturirani dialog s komisarjem Navracsicsem

14.              Izmenjava mnenj o sodelovanju med EU in Afriko na področju izobraževanja, kulture in političnega udejstvovanja mladih

15.              Razno

16.              Naslednja seja

·           4. december 2017, od 15.00 do 18.30 (Bruselj)

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov