PDF 184kWORD 263k

 

Výbor pro kulturu a vzdělávání

 

CULT(2019)0722_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Pondělí 22. července 2019, 15:00–17:00

Brusel

Místnost: Paul-Henri Spaak (4B001)

22. července 2019, 15:00–17:00

1. Přijetí pořadu jednání

2. Sdělení předsedkyně

3. Volba třetího místopředsedy nebo třetí místopředsedkyně

4. Volba čtvrtého místopředsedy nebo čtvrté místopředsedkyně

*** Elektronické hlasování ***

5. „Erasmus“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport - hlasování k rozhodnutí o zapojení do interinstitucionálních jednání

6. Zavádění programu Kreativní Evropa (2021–2027) - hlasování k rozhodnutí o zapojení do interinstitucionálních jednání

7. Zavádění programu Evropský sbor solidarity – hlasování k rozhodnutí o zapojení do interinstitucionálních jednání

*** Konec elektronického hlasování ***

8. Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2020 – všechny oddíly

CULT/9/00554

 2019/2028(BUD) 

 

Zpravodajka:

 

Petra Kammerevert (S&D)

 

Příslušný výbor:

 

BUDG

 

 

 

prezentace přístupu zpravodajky k pozměňovacím návrhům k rozpočtu

9. Různé

10. Příští schůze

         4. září 2019, 9:00–12:30 a 15:00–18:30 (Brusel)

         5. září 2019, 9:00–12:30 (Brusel)

Poslední aktualizace: 18. července 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí