PDF 174kWORD 271k

 

 

Výbor pre kultúru a vzdelávanie

 

CULT(2020)0219_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

streda 19. februára 2020 od 9.00 do 12.30 h a od 15.00 do 17.30 h a od 17.30 do 18.30 h

Brusel

Miestnosť: Altiero Spinelli (1G-3)

19. februára 2020 od 9.00 do 12.30 h

1. Prijatie programu schôdze

2. Oznámenia predsedníctva

*** Elektronické hlasovanie ***

3. Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2020

CULT/9/02122

 2019/2212(INI) 

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

 

Sabine Verheyen (PPE)

PA – PE646.848v01-00
AM – PE646.882v01-00

Gestorský výbor:

 

EMPL* –

Klára Dobrev (S&D)

PR – PE646.831v01-00
AM – PE646.889v01-00
AM – PE646.977v01-00

 

         prijatie návrhu stanoviska

*** Koniec elektronického hlasovania ***

4. Usmernenia pre rozpočet na rok 2021 – Oddiel III

CULT/9/02136

 2019/2213(BUD) 

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

 

Romeo Franz (Verts/ALE)

PA – PE646.979v01-00

Gestorský výbor:

 

BUDG –

Pierre Larrouturou (S&D)

 

 

         preskúmanie návrhu stanoviska

5. Prezentácia projektu „Erasmus pre združenia“ Nadácie Anny Lindhovej

6. Výmena názorov s Európskym fórom mládeže o „Európskom hlavnom meste mládeže“

7. Štruktúrovaný dialóg s komisárkou Marijou Gabrielovou

19. februára 2020 od 15.00 do 17.30 h

8. Verejné vypočutie na tému Používanie umelej inteligencie v oblasti vzdelávania, kultúry a audiovizuálneho sektora.

9. Rôzne otázky

10. Nasledujúce schôdze

         16. marca 2020 od 15.00 do 18.30 h (Brusel)

         17. marca 2020 od 9.00 do 12.30 h a od 15.00 do 18.30 h (Brusel)

19. februára 2020 od 17.30 do 18.30 h

Za zatvorenými dverami

11. Schôdza koordinátorov

Posledná úprava: 11. februára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia