20.2.2020
CULT_PA(2020)648287
UDKAST TIL UDTALELSE
fra Kultur- og Uddannelsesudvalget
til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
om retsakten om digitale tjenester: forbedring af det indre markeds funktionsmåde
(2020/2018(INL))
Ordfører for udtalelse (*): Petra Kammerevert

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 94kWORD 43k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik