Проектодоклад - CULT_PR(2013)521738Проектодоклад
CULT_PR(2013)521738

ПРОЕКТОДОКЛАД
Европейското кулинарно наследство: културни и образователни аспекти
(2013/2181(INI))
Комисия по култура и образование
Докладчик: Сантяго Фисас Айшела

26.11.2013

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: