Nacrt izvješća - CULT_PR(2013)521738Nacrt izvješća
CULT_PR(2013)521738

NACRT IZVJEŠĆA
o europskoj gastronomskoj baštini: kulturni i obrazovni aspekti
(2013/2181(INI))
Odbor za kulturu i obrazovanje
Izvjestitelj: Santiago Fisas Ayxela

26.11.2013

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima: