Abbozz ta' rapport - CULT_PR(2013)521738Abbozz ta' rapport
CULT_PR(2013)521738

ABBOZZ TA’ RAPPORT
dwar il-wirt gastronomiku Ewropew: aspetti kulturali u edukattivi
(2013/2181(INI))
Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni
Rapporteur: Santiago Fisas Ayxela

26.11.2013

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: