Ontwerpverslag - CULT_PR(2013)521738Ontwerpverslag
CULT_PR(2013)521738

ONTWERPVERSLAG
over het Europese gastronomisch erfgoed: culturele en educatieve aspecten
(2013/2181(INI))
Commissie cultuur en onderwijs
Rapporteur: Santiago Fisas Ayxela

26.11.2013

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: