Projekt sprawozdania - CULT_PR(2013)521738Projekt sprawozdania
CULT_PR(2013)521738

PROJEKT SPRAWOZDANIA
w sprawie europejskiego dziedzictwa gastronomicznego: aspekty kulturowe i edukacyjne
(2013/2181(INI))
Komisja Kultury i Edukacji
Sprawozdawca: Santiago Fisas Ayxela

26.11.2013

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: