Proiect de raport - CULT_PR(2013)521738Proiect de raport
CULT_PR(2013)521738

PROIECT DE RAPORT
referitor la patrimoniul gastronomic european: aspecte culturale și educative
(2013/2181(INI))
Comisia pentru cultură și educație
Raportor: Santiago Fisas Ayxela

26.11.2013

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: