Osnutek poročila - CULT_PR(2013)521738Osnutek poročila
CULT_PR(2013)521738

OSNUTEK POROČILA
o evropski gastronomski dediščini: kulturni in izobraževalni vidiki
(2013/2181(INI))
Odbor za kulturo in izobraževanje
Poročevalec: Santiago Fisas Ayxela

26.11.2013

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: