Abbozz ta' rapport - CULT_PR(2016)587655Abbozz ta' rapport
CULT_PR(2016)587655

ABBOZZ TA' RAPPORT
dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2010/13/UE dwar il-koordinazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet stabbiliti bil-liġi, b'regolament jew b'azzjoni amministrattiva fi Stati Membri dwar il-forniment ta' servizzi tal-media awdjoviżiva fid-dawl tar-realtajiet tas-suq li qed jinbidlu
(COM(2016)0287 - C8-0193/2016 - 2016/0151(COD))
Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni
Rapporteur: Sabine Verheyen, Petra Kammerevert

15.9.2016

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: