Osnutek poročila - CULT_PR(2016)587655Osnutek poročila
CULT_PR(2016)587655

OSNUTEK POROČILA
o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2010/13/EU o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju avdiovizualnih medijskih storitev glede na spreminjajoče se tržne razmere
(COM(2016)0287 - C8-0193/2016 - 2016/0151(COD))
Odbor za kulturo in izobraževanje
Poročevalki: Sabine Verheyen, Petra Kammerevert

15.9.2016

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: