Osnutek poročila - CULT_PR(2016)589315Osnutek poročila
CULT_PR(2016)589315

  OSNUTEK POROČILA
  o izvajanju Uredbe (EU) št. 1295/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o uvedbi programa Ustvarjalna Evropa (2014-2020) in razveljavitvi sklepov št. 1718/2006/ES, št. 1855/2006/ES in št. 1041/2009/ES
  (2015/2328(INI))
  Odbor za kulturo in izobraževanje
  Poročevalka: Silvia Costa

  17.10.2016

  Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: