Mietintöluonnos - CULT_PR(2022)738565Mietintöluonnos
CULT_PR(2022)738565

MIETINTÖLUONNOS
audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan tarkistetun direktiivin täytäntöönpanosta
(2022/2038(INI))
Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta
Esittelijä: Petra Kammerevert

17.11.2022

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: