Dréacht-tuarascáil - CULT_PR(2022)738565Dréacht-tuarascáil
CULT_PR(2022)738565

DRÉACHT-TUARASCÁIL
maidir le cur chun feidhme na Treorach athbhreithnithe maidir le Seirbhísí Meán Closamhairc
(2022/2038(INI))
An Coiste um Chultúr agus um Oideachas
Rapóirtéir: Petra Kammerevert

17.11.2022

Níl ann don doiciméad seo i HTML ach tá sé ar fáil sna formáidí seo: