Ontwerpverslag - CULT_PR(2022)738565Ontwerpverslag
CULT_PR(2022)738565

ONTWERPVERSLAG
over de tenuitvoerlegging van de herziene richtlijn audiovisuele mediadiensten
(2022/2038(INI))
Commissie cultuur en onderwijs
Rapporteur: Petra Kammerevert

17.11.2022

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: