Návrh správy - CULT_PR(2022)738565Návrh správy
CULT_PR(2022)738565

NÁVRH SPRÁVY
o vykonávaní revidovanej smernice o audiovizuálnych mediálnych službách
(2022/2038(INI))
Výbor pre kultúru a vzdelávanie
Spravodajkyňa: Petra Kammerevert

17.11.2022

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: