Osnutek poročila - CULT_PR(2022)738565Osnutek poročila
CULT_PR(2022)738565

OSNUTEK POROČILA
o izvajanju revidirane Direktive o avdiovizualnih medijskih storitvah
(2022/2038(INI))
Odbor za kulturo in izobraževanje
Poročevalka: Petra Kammerevert

17.11.2022

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: