Förslag till betänkande - CULT_PR(2022)738565Förslag till betänkande
CULT_PR(2022)738565

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om genomförandet av det reviderade direktivet om audiovisuella medietjänster
(2022/2038(INI))
Utskottet för kultur och utbildning
Föredragande: Petra Kammerevert

17.11.2022

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: