Γραπτή δήλωση - P6_DCL(2007)0016Γραπτή δήλωση
P6_DCL(2007)0016

ΓΡΑΠΤΗ ΔΗΛΩΣΗ σχετικά με την καθιέρωση μιας πράσινης οικονομίας υδρογόνου και μία τρίτη βιομηχανική επανάσταση στην Ευρώπη μέσω μιας εταιρικής σχέσης με περιφέρειες και πόλεις, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που έχουν αναλάβει δέσμευση προς τούτο

12.2.2007

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: